Měsíc: Leden 2021
Sčítání zvěře v roce 2021

Sčítání zvěře v roce 2021

Oznámení - Termín sčítání zvěře v Pardubickém kraji pro rok 2021 Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský úřad), věcně a místně příslušný podle § 67 zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), podle § 57 odst. 2...

číst více
Smutná zpráva…

Smutná zpráva…

S velkou lítostí Vám oznamujeme, že dne 23.1.2021 ve věku 83 let nás navždy opustil kolega, kamarád, zkušený myslivec a dlouholetý jednatel OMS Svitavy pan Josef Kostelecký . Rodině přejeme upřímnou soustrast. Myslivecká rada OMS Svitavy

číst více
Vzpomínka a ohlédnutí … „Za Miroslavem Matějkou“

Vzpomínka a ohlédnutí … „Za Miroslavem Matějkou“

Naháňka je vždy tou nejvhodnější příležitostí zavzpomínat na místní myslivecké bardy. Nejinak tomu bylo v čase mikulášském v obci Karle. Úspěšný lov korunovala notná dávka myslivecké latiny a historek, v nichž jako jedna z postav účinkoval dlouholetý a takřka...

číst více
MZe rozšířilo doby lovu u několika druhů zvěře

MZe rozšířilo doby lovu u několika druhů zvěře

Ministerstvo zemědělství (MZe) rozšířilo doby lovu několika druhů drobné zvěře, siky Dybovského a srnce obecného. Od 1. ledna 2021 nabyla účinnosti vyhláška č. 592/2020, ze dne 22. prosince 2020, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době jednotlivých druhů zvěře...

číst více