Telefon: +420 732 404 561 | Email: svitavy@cmmj.cz | Adresa: Vančurova 1, 568 02 Svitavy | ČÚ: 1280049339/0800 | IČ: 67777805 | Datová schránka: apwf4ny | Datová schránka: 

CHPT Boršov 2020

Chovatelská přehlídka trofejí okresu Svitavy

Okresní myslivecký spolek Svitavy na základě pověření ORP Moravská Třebová, Svitavy, Litomyšl a Polička uspořádal okresní chovatelskou přehlídku trofejí ulovených v roce 2020. Letošní chovatelská přehlídka se nekonala v tradičním dubnovém termínu jak jsme u nás na okrese zvyklí,   ale  díky různým koronavirovým opatřením jsme ji uspořádali až na podzim.

Celá akce se konala v termínu 11. -17. října 2021 v kulturním domě obce Boršov u Moravské Třebové. Přípravu a organizaci přehlídky měli na starosti členové myslivecké komise OMS Svitavy a členové  mysliveckého spolku  „Spolek myslivců Boršov“.

V pondělí a v úterý okresní hodnotitelská  komise   posuzovala předložené trofeje, jejich chovnou hodnotu a případnou bodovou hodnotu dle metody CIC.  Okres Svitavy má  109 honiteb a o celkové výměře 99 013 ha a dvě uznané dančí obory. Ve všech honitbách okresu, chováme zvěř srnčí, černou a drobnou. Ovšem vyskytují se zde i jiné druhy zvěře, kterými jsou. Jelen sika, kterého   chováme převážně v regionu Moravskotřebovska. Chov siky je řízen dle pravidel Chovatelské oblasti jelena siky Bouzovsko. Muflon obecný, který je také v převážné míře zastoupen na Moravskotřebovsku, ale i Svitavsku.  Daněk skvrnitý je téměř ve všech volných honitbách  okresu mimo Moravskotřebovska. Ovšem je jen otázkou času, kdy se s touto zvěří budeme setkávat i zde.

Za celý okres bylo předloženo celkem 688 trofejí srnčí zvěře. Osm trofejí dosáhlo na medaili, jedna zlatá a sedm bronzových. Nejsilnější srnčí trofej byla ulovena v honitbě Boršov s bodovou hodnotou 137,8 CIC,  lovec pan Jan Kubík ml. Trofejí jelena siky bylo předloženo sedmdesát sedm a pouze čtyři trofeje dosáhly na medaili. Jedna byla stříbrná a tři bronzové. Nejsilnější trofej byla ulovena v honitbě Šubířov 249,8 CIC,  lovec pan Panchártek Aleš. Trofejí daňka skvrnitého bylo celkem  předloženo padesát dva. Osm jich bylo medailových. Dvě zlaté, dvě stříbrné a čtyři bronzové. Nejsilnější dančí trofej byla ulovena v honitbě Vítějeves – Bohuňov 187,41 CIC,  lovec pan Jachan ml. Ze zvěře černé jsme měli jednu medailovou trofej z honitby Roztání,  zbraně kňoura dosáhly bodové hodnoty 110,22 CIC, tedy bronzové medaile a úspěšným  lovcem byl pan František Šmída. Ze zvěře dravé jsme měli jednu lebku lišky obecné, která byla ulovena v honitbě Bělá u Jevíčka s bodovou hodnotou 24,49 CIC  bronzové medaile, úspěšným lovcem byl pan Dvořáček Jaroslav. Také byly předloženy čtyři lebky  jezevce lesního, jedna byla zlatá, dvě stříbrné a jedna bronzová. Nejsilnější jezevec byl uloven v honitbě Čistá s bodovou hodnotou23,62 CIC. Trofeje jelena lesního bylo předloženo celkem 14 a byly bez medailové hodnoty.

Nejpočetnější skupinou trofejí co do kvality a počtem medailí,  byly trofeje  muflona obecného, kterých bylo  předloženo celkem padesát dva.  Šestnáct z nich bylo medailových.  Šest zlatých, sedm stříbrných a tři bronzové. Nejsilnější trofej muflona byla ulovena v honitbě Pohledy s bodovou hodnotou 231,15 CIC,  lovec pan Klodner Lubomír.  Po vyhodnocení trofejí byla vyhotovena chovatelská ročenka, která byla k dispozici návštěvníkům výstavy.

Středa a čtvrtek byla ve znamení práce s mládeží. Tyto dny jsou  již tradičně věnovány těm nejmladším. Snažíme se jim myslivost  více přiblížit  a to zábavnou formou prezentace celého odvětví. Jsou vždy pozvány děti  z mateřských školek z okolních měst i vesnic našeho okresu. O tyto akce je mezi školkami veliký zájem a vždy se snažíme o spravedlivé rozdělení termínů pro jednotlivé zájemce,  protože  z kapacitních a časových důvodů se ne vždy na všechny dostane.

 Za pomoci pracovníků lesní správy LČR Svitavy, členů ČMMJ OMS Svitavy, kolegů kynologů, sokolníků a „Třebovských trubačů“ je vždy pro děti připraven bohatý program. Děti se seznámili se všemi druhy zvěře, které žijí ve zdejších  lesích. Dozvěděli se informace jak se myslivci o zvěř starají během celého roku. Děti si měli možnost  prohlédnout živé dravce, kdy největší odměnou pro děti byla možnost se fotit s orlem skalním. Dále si poslechli malý koncert lovecké hudby v podání Třebovských trubačů a ti odvážní si vyzkoušeli troubení na lesnici na vlastní kůži. Takovou zlatou tečkou pro většinu dětí byly ukázky výcviku loveckých psů. Na závěr si každý účastník odnesl malý dárek na památku s mysliveckou tématikou. Zde bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se v jejich volném čase věnovali tomuto programu. Protože jsme si vědomi nutnosti pozitivní propagace myslivosti vůči veřejnosti.

Pátek a sobota byla přehlídka přístupná veřejnosti. Během těchto dní navštívilo výstavu několik desítek návštěvníků, kteří si mohli prohlédnout trofeje zvěře, která žije ve zdejších lesích a ochutnat z bohatého výběru mysliveckých  specialit, které si pro návštěvníky  připravili členové mysliveckého spolku z Boršova.

V neděli proběhlo  vyhodnocení chovatelské přehlídky za přítomnosti všech mysliveckých hospodářů a předsedů mysliveckých spolků okresu Svitavy. Předseda okresní hodnotitelské komise a myslivecké komise OMS Svitavy pan Michal Jurníček  provedl vyhodnocení celé chovatelské přehlídky a přednesl referát s aktuálními informacemi týkající se úseku myslivosti na našem okrese. Součástí vyhodnocení chovatelské přehlídky byla i odborná přednáška, která se zabývala  problematikou ochrany srnčí zvěře při senosečích a ochranou zvěře proti střetům s motorovými vozidly. Tuto přednášku přednesl pan ing. František Frola. Po přednesení těchto referátů a přestávce následoval Okresní myslivecký sněm, který zahájil předseda OMS Svitavy Mgr. Jaroslav Král s jeho zprávou o činnosti myslivecké rady OMS Svitavy za uplynulý rok. Dále přednesli zprávy o činnosti jednotliví předsedové odborných komisí. Na závěr okresního mysliveckého sněmu bylo předáno několik desítek ocení členům ČMMJ při OMS Svitavy a to nejvyšší vyznamenání prvního  stupně za zásluhy o myslivost bylo slavnostně předáno našemu bývalému dlouholetému jednateli OMSu panu ing. Josefu Češkovi. Celým dnem nás provázeli i Třebovští trubači a dodali tomuto významnému dni slavnostní atmosféru.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě naší Chovatelské přehlídky podíleli jde především o členy okresní hodnotitelské komise, členy myslivecké komise OMS Svitavy, členy myslivecké rady OMS Svitavy, sokolníkům, kynologům, pracovníkům LČR lesní správy Svitavy, zástupcům ORP, sponzorům trubačům a v neposlední řadě členům mysliveckého spolku Boršov.

…. Přeji Myslivosti zdar !

Michal Jurníček,DiS předseda myslivecké komise