Kalendář – kulturní akce

Prosinec 2020 – přezkoušení adeptů

09.01.2021 – zahájení kurzu pro nové adepty

17.04.2021 – závěrečná zkouška adeptů z roku 2020

21 – 22.04.2021 – práce s dětmi předškolního věku v rámci chovatelské přehlídky v Boršově

24.04.2021 – dětský den v rámci chovatelské přehlídky v Boršově

25.04.2021 – okresní myslivecký sněm

2021 – dle aktuální situace rádi bychom zorganizovali koncert lovecké hudby v podání Trubačů z Doubravy při OMS Olomouc v kostele Navštívení Panny Marie ve Svitavách