Telefon: +420 732 404 561 | Email: svitavy@cmmj.cz | Adresa: Vančurova 1, 568 02 Svitavy | ČÚ: 1280049339/0800 | IČ: 67777805 | Datová schránka: apwf4ny | Datová schránka: 

Myslivecké osobnosti Svitavského regionu

MYSLIVECKÉ OSOBNOSTI SVITAVSKÉHO REGIONU

Osobností se člověk nerodí, ale stává v běhu času. Tato teze platí obecně, ve všech oblastech lidské činnosti, myslivost nevyjímaje. A koho je možné za osobnost považovat? Zpravidla člověka, který se svým osobním jednáním, šířkou vzdělání a praktických zkušeností, odbornou prací v oboru, uměleckou a kulturně společenskou činností a dalšími aspekty výrazně v pozitivním smyslu slova lišil a liší od svého okolí a natrvalo je ovlivňoval či ovlivňuje v místním, regionálním, celostátním, dokonce kontinentálním či světovém měřítku. Tyto osobnosti se často ve svém oboru stávají opravdovými legendami, jejichž dílo tvoří stavební kameny pro současné i příští. Také region Svitavska, oblast dnešního okresu, takové myslivecké osobnosti národního i nadnárodního rozměru má, byť se o nich někdy příliš neví a až na výjimky dokonce pozvolna upadají v zapomnění. Proto bych je rád v následujících řádcích prostřednictvím webových stránek  mysliveckého spolku ve stručnosti nejen připomněl, ale také z nich s pokorou vytvořil jakýsi regionální Myslivecký Slavín.

Pozn: S využitím vlastního autorského rukopisu připravované knihy Encyklopedie osobností československé myslivosti zpracoval PhDr. Oldřich KOUDELKA