CHPT Sika 2019

Chovatelská přehlídka trofejí jelena siky japonského za myslivecký rok 2019 se uskutečnila v obci Městečko Trnávka dne 1. – 2. února 2020 . OMS Svitavy byl v tomto roce spolupořádající organizací.

Hodnotitelská komise chovatelské přehlídky

Zbořil Jiří, RNDr. OMS Olomouc; Ženožička Jiří OMS Olomouc
Nechuta Jiří, Ing. MěÚ Mor. Třebová; Dvořák Jan, Ing., Ph.D. FLD MZLU Brn
Diviš Vladimír ml., Ing. OMS Šumperk; Figura Josef OMS Šumperk
Dobeš Stanislav OMS Svitavy ; Čech Vojtěch, Ing. OMS Svitavy
Zapletal Miloslav OMS Prostějov

Nejsilnější trofej přehlídky

Lovec: Bílek K.
Honitba: Studená Loučka
Datum ulovení: 11.9.2019
Bodová hodnota: 246,40
Medaile: Stříbrná
Hybrid v X- té generaci