Telefon: +420 732 404 561 | Email: svitavy@cmmj.cz | Adresa: Vančurova 1, 568 02 Svitavy | ČÚ: 1280049339/0800 | IČ: 67777805 | Datová schránka: apwf4ny | Datová schránka: 

Chovatelská oblast jelena siky Bouzovsko

Oblast chovu jelena siky “Bouzovsko“ rozhodnutím Krajského úřadu Olomouc ze dne 17.3.2008 pod č.j.: KÚOK/125069/2007/OŽPZ/398

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Sika-boj.jpg.

Cílem oblasti chovu jelena siky „Bouzovsko“ je dosažení ekologického pojetí myslivosti s pozitivním dopadem jak na chov sičí zvěře, tak biocenóz v krajině a lesní a zemědělské hospodářství. Vymezená oblast chovu zvěře se nachází na území  lesních komplexů v okolí Bouzova a navazujícího území sousedních honiteb, které tvoří souvislé území pro chov sičí zvěře se stejnými přírodními podmínkami.  Vymezená oblast umožňuje lépe spolupracovat uživatelům při migraci zvěře a na základě toho účinně regulovat početní stav, upravovat poměr pohlaví a věkovou skladbu celé populace v oblasti.

Mapa honiteb oblasti chovu jelena siky " BOUZOVSKO "

Chovatelská kritéria jelena siky japonského v oblasti chovu Bouzovsko

pořadí paroží jelenadélka lodyh  (cm)členitost (počet výsad)délka očníku (cm)délka opěráku (cm) třetí výsada (cm)dolní obvod (cm)body CIC
1.52 - - -
2.308573 -
2.356 až 7573 -
3.428111057200
4.458131267,5220
5.488151378230
6. a 7.508161379240
Jeleni starší 8 let jsou všichni lovní
Ustanovení § 4 odst. 5 písm. b), bod  č. 8, vyhlášky č. 491/2002 Sb. považuje siku japonského ve druhém roce života (špičák) za jednoletého, ve třetím dvouletého atd. Tradiční myslivost označovala špičáka za jednoletého, druhé paroží za dvouletého  atd. V tabulce je věk vyjádřen pořadím paroží.
Krajský úřad Olomouckého kraje oznámil uživatelům honiteb kritéria pro posouzení chovnosti jelenů sika dopisem č.j. KUOK 19701/2009 ze dne 25.2.2009 a následně je č.j. KUOK 25285/2011 ze dne 29.3.2011 doplnil o zásadu, že jako průběrný bude hodnocen každý jelen, který na třetím paroží či později nedosáhne členitosti pravidelného osmeráka (nepravidelný osmerák a jiný nižší počet výsad).
Chovný jelen má délku lodyh a členitost rovny či vyšší než uvedená kriteria. Délky očníku, opěráku, třetí výsady, dolní obvod a body CIC jsou pro posouzení chovnosti uloveného jelena pouze doplňující.

Bodové limity pro udělení medaile

Medailebronzová IIIstříbrná IIzlatá I
Bodový limit 225,00 - 239,99240,00 - 254,99255,00 +
Význačná trofej 260,00 +