Myslivecká komise

Složení myslivecké komise

PředsedaMichal Jurníček, DiS omsmyslivecka@gmail.com
ČlenovéRadek Petrů
Ing. Vojtěch Čech
Pavel Prokop
Jindřich Mlynář

Myslivecká komise se schází dle potřeby zpravidla 3-4x ročně, plánuje a organizuje chovatelskou přehlídku trofejí, zajišťuje odborné školení a semináře pro myslivce a myslivecké hospodáře.