Telefon: +420 732 404 561 | Email: svitavy@cmmj.cz | Adresa: Vančurova 1, 568 02 Svitavy | ČÚ: 1280049339/0800 | IČ: 67777805 | Datová schránka: apwf4ny | Datová schránka: 

O nás

Okresní myslivecký spolek Svitavy, z. s. (dále jen OMS) je pobočným spolkem Českomoravské
myslivecké jednoty, z. s. (dále jen ČMMJ). Působí na území okresu Svitavy. Zajišťuje kurz a zkoušku uchazečů o první lovecký lístek, střelecké akce, kynologické akce, chovatelské přehlídky a další činnosti související s výkonem práva myslivosti.

OMS Svitavy je spolek sdružující 110 mysliveckých spolků. Pomáhá jim při propagaci myslivosti a zastupuje je na sněmech pořádaných ČMMJ, kde prosazuje jejich zájmy a názory.

Jde o 39 honiteb, které patří pod správní obvod Moravská Třebová  (MěÚ Mor. Třebová - referát ŽP), 29 honiteb (33 547 ha) patří pod správní obvod Svitavy  (MěÚ Svitavy - referát ŽP). 22 honiteb ( 28 224  ha ) patří pod správní obvod Litomyšl   (MěÚ Litomyšl - referát ŽP ) a 20 honiteb patří pod správní obvod Polička (MěÚ Polička - referát ŽP )

OMS Svitavy pomáhá při organizaci různých celostátních akcí, jako je medikace, zajišťuje přehlídky ulovených trofejí, zkoušky loveckých plemen, střelecké soutěže, zkoušky o první lovecký lístek – výchova adeptů, atd. OMS Svitavy také napomáhá při ochraně životního prostředí, ochraně zvěře a provádění výkonu práva myslivosti.