Telefon: +420 732 404 561 | Email: svitavy@cmmj.cz | Adresa: Vančurova 1, 568 02 Svitavy | ČÚ: 1280049339/0800 | IČ: 67777805 | Datová schránka: apwf4ny | Datová schránka: 

Den myslivosti, lesnictví a ochrany přírody Oldříš

V sobotu dne 10. června 2023 se v Oldříši konal "Den myslivosti, lesnictví a ochrany přírody" s pestrým doprovodným programem pro děti i dospělé. Okresní myslivecký spolek ve Svitavách byl osloven pořadatelem, panem Alešem Votočkou, aby široké veřejnosti představil alespoň část ze své bohaté myslivecké činnosti. 

Členové kulturně propagační komise se věnovali především dětem, které mohly rozeznávat stopy zvěře, poznávat zvěř podle typických znaků, poznávat stromy, dravce aj. Děti si zábavnou formou mohly ověřit znalosti získané ve škole při hodinách přírodopisu nebo od svých rodičů a prarodičů myslivců. 

Součástí propagačních materiálů, které měli členové OMS Svitavy k dispozici pro návštěvníky této kulturní akce, byly informace ke "Kurzu o první lovecký lístek" a ke "Kurzu pro myslivecké hospodáře". Děti si mohly odnést informační letáčky z naší přírody. 

"Den myslivosti, lesnictví a ochrany přírody" se konal již po šesté a velký zájem ze strany veřejnosti velmi mile překvapil. Okresní myslivecký spolek ve Svitavách přeje pořadatelům mnoho elánu k uspořádání dalšího ročníku této úspěšné myslivecké akce.

Myslivosti zdar!