MYSLIVECKÉ OSOBNOSTI SVITAVSKÉHO REGIONU

MYSLIVECKÉ OSOBNOSTI SVITAVSKÉHO REGIONU – prof. ing. František Edvard Kořistka

autor: | 18. 03. 2021 | MYSLIVECKÉ OSOBNOSTI SVITAVSKÉHO REGIONU

prof. ing. František Edvard Kořistka ( * 7. 2. 1825 Březová nad Svitavou + 18. 1. 1906 Praha )

Po středoškolských studiích začal studovat matematiku, fyziku a astronomii na Univerzitě ve Vídni. V roce 1843 přešel do Banské Štiavnice, kde ve studiu pokračoval na Banskej a lesníckej akadémii, lesnickém odboru, kde v roce 1847 získal titul lesního inženýra. Zde se také ve Štiavnických vrších začal intenzívně zabývat myslivostí. Byl nadšen z toho, že se zde mohl setkávat s těmi druhy zvěře, které ze své domoviny neznal, například se silnými karpatskými jeleny, ale také s vlky a medvědy.

     V roce 1849 byl jmenovaný profesorem praktické geometrie a encyklopedie lesnictví na nově zřízeném technickém učilišti v Brně. V roce 1851 byl jmenován císařem Františkem Josefem I. profesorem elementární matematiky a praktické geometrie na pražské Polytechnice.

     Zde přednášel Encyklopedii lesnictví a v roce 1865 se stal prvním voleným rektorem pražské techniky. Po rozdělení školy na německou a českou chtěl z pochopitelných důvodů pokračovat na české, ale nebylo mu vyhověno. Na německé technice byl dvakrát zvolený rektorem, ale jmenování nikdy nepřijal.

     Jeho odborná činnost byla zacílena zejména na oblast geodézie a hospodářské statistiky. Byl členem české Královské společnosti nauk, České akademie, císařské Akademie věd ve Vídni a řady dalších odborných společností v tehdejším Rakousku – Uhersku i v zahraničí.

     Bohatá byla i jeho publikační činnost. Byl mj. Autorem monografií Příspěvky ke statistice lesů a lovné zvěře v Čechách a Lesy v Čechách podle držby a stromových druhů. Přispíval i do dobových lesnických a mysliveckých časopisů.