Akce kynologie | Novinky

0. ročník Memoriálu Miroslava Matějky

autor: | 20. 07. 2022 | Akce kynologie, Novinky

Na počest památky našeho dlouholetého předsedy OMS Svitavy jsme se rozhodli uspořádat Memoriál Miroslava Matějky.

Jedná se o Všestranné zkoušky ohařů.

Memoriál pořádá ČMMJ OMS Svitavy ve spolupráci s MS Švábenice a Městskými lesy města Litomyšl.

Termín konání: 3 – 4. září 2022

Termín uzávěrky přihlášek: 21.8.2022

Další potřebné informace u jednatele OMS pana Chaloupky tel: 461532 367 / 732 404 561,

Organizační rozvržení zkoušek:

✓ Sraz účastníků je v sobotu 3. 9. 2022 do 7:30 hodin v kulturním domě MS Švábenice, Bohuňovice 17.
✓ 7:30 až 8:00 proběhne prezentace účastníků, kontrola dokladů a veterinární prohlídka psů.
✓ V 8:30 bude slavnostní zahájení a po zahájení organizovaně odjedete do honiteb k vykonání zkoušek.
✓ V sobotu 3. 9. 2022 přibližně do 16 hodin plánujeme ukončení prvního dne zkoušek.
✓ V neděli 4. 9. 2022 je sraz v 7:30 opět v Bohuňovicích. Po zahájení v 8:00 odjedete do honiteb.
✓ V neděli 4. 9. 2022 plánujeme slavnostní ukončení a vyhodnocení zkoušek v 17 hodin.
✓ PO CELOU DOBU ZKOUŠEK JE PRO VÁS ZAJIŠTĚNO OBČERSTVENÍ.